Quality Assurance Office

รวมลิงค์ภายในคณะ

บทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
งานวิชาการ
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
ฐานข้อมูลวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
งานกิจกา่รนักศึกษา
link_mba


FMS : Poll

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะ
 

Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้145
mod_vvisit_counterเดือนนี้6003
mod_vvisit_counterทั้งหมด962093

วันนี้: ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ico-2newico-2journalico-2alumniico-2Idol

 

haed-menu1 haed-menu2new haed-menu4 haed-menu4

head-menu0FMS-Elearning

head-menu0ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

head-menu0ระบบบริการการศึกษา

head-menu0ปฏิทินการศึกษา

head-menu0ระบบประเมินอาจารย์

head-menu0งานทุนและแนะแนว

head-menu0สำนักวิทยบริการ

head-menu0บัณฑิตวิทยาลัย

head-menu0หลักสูตร

head-menu0คู่มือนักศึกษา

head-menu0การจัดการ

head-menu0คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

head-menu0การบัญชี

head-menu0การตลาด

head-menu0การจัดการทรัพยากรมนุษย์

head-menu0การเงินและการธนาคาร

head-menu0อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

head-menu0นิเทศศาสตร์

head-menu0เศรษฐศาสตร์

 

head-menu0ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

head-menu0ระบบบริหารข้อมูลงานบุคคล

head-menu0ระบบยืม/จองอุปกรณ์โสตน์

head-menu0ระบบทะเบียนคุมครุภัณฑ์

head-menu0ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

head-menu0ระบบบัญชีคุมงบประมาณ

 

 

 

 

head-menu0แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 59-63

head-menu0แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 56-59

head-menu0แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 55-56

head-menu0กลยุทธ์ทางการเงิน

head-menu0เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

head-menu0การบริหารความเสี่ยง

head-menu0วิจัย / บริการวิชาการ

head-menu0รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

head-menu0การประเมินผลการปฏิบัติงาน

head-menu0ฐานข้อมูล มคอ.3, มคอ.5

head-menu0ข้อมูลการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร มคอ.3/มคอ.5

 

icon-hotnew

 

icon_gen02การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 new

web_Con7

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02รับสมัครนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ 60 new

research

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ  “ต้องมนต์อีสานใต้” new

Photo_contest_2017

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน กองทุุนกู้ยืมเงินของนักศึกษา กยศ. และกรอ.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา new

Loan_web_1-2560

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 52

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.