การนำเสนองบการเงินรูปแบบใหม่ new

  

 

 

11

 

 

โครงการอบรมเสริมวิสัยทัศน์
เรื่อง การนำเสนองบการเงินรูปแบบใหม่
โดยได้รับเกียรติจากคุณพจน์ วีรศุทชากร
นักวิชาการประจำวิชาชีพบัญชี และนักเขียนหนังสือคู่มือบัญชี NPAEs
ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 8 (ห้องการแสดง) อาคาร 22
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมดีๆ จากโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ ดร.สวียา ปราถนาดี โทร 080-08800855 E-mail
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน นักศึกษา

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.